De Fontein, vind je plek (Els van Steijn)

De Fontein, vind je plek (Els van Steijn)

Grip op je leven door inzicht in je familiesysteem. Je bent als mens veel meer verbonden met je familie dan je kunt bevroeden. Een familie is een systeem waarin ieder zijn eigen plek heeft en onlosmakelijk met de ander is verbonden.

In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die zich boven hun ouders hebben gesteld (dat heb ik trouwens zelf ook gedaan). Doordat ouders bijvoorbeeld laagopgeleid waren of psychisch/lichamelijk onwel. Het kind is kritisch/oordelend over de ouders, of gaat heel erg zorgen voor de ouders. Dan ben je 'van je plek' af, want in de natuurlijke orde staat het kind onder de ouders. Grote kans dat je je ook later in je leven over-verantwoordelijk gedraagt, allerlei problemen voor anderen probeert op te lossen, continu voor anderen zorgt of vindt dat jij het allemaal beter weet. Technieken uit de cognitieve gedragstherapie helpen vaak niet om dit te veranderen, omdat het zo diep verankerd zit. Kijken naar je familiesysteem en jou weer jouw plek als kind laten innemen, dat werkt wél.