Dare to Lead (Brené Brown)

Dare to Lead (Brené Brown)

Brene Browns credo: ‘Work from the heart, make tough decisions’, is mij uit het hart gegrepen. In haar boek maakt ze goed duidelijk hoe ‘vanuit je hart met mensen werken’ iets heel anders is dan ‘soft’ zijn. Dat kwetsbaarheid iets anders is dan zwakheid. En dat empathie iets anders is dan sympathie.
Brown legt uit hoe moedig leiderschap juist vraagt om je kwetsbaar durven opstellen. ‘Als je kiest voor moed, krijg je ongetwijfeld te maken met mislukking en teleurstelling’. Bij moed hoort dus ook angst… en je daardoor niet laten weerhouden om er toch vol voor te gaan.